Affärsfastighet i City, kv Almen

Affärsfastighet i City, kv Almen

 Huset på Östra Storgatan som inrymde bl.a. Indiska och Bernards Konditori helrenoveras för affärslokaler, kontor och bostäder. Vi har gjort takkupor, avrinning och garnering.
Byggare Pålssons Bygg, Byggherre Fastighetsbolaget Eric Ekblad.

Almen5  Almen 2015 017

IMG_5746 klipp  IMG_5745 klipp

Almen2  Almen3

Almen4  Almen10

 

 

VISA ALLA REFERENSER