Tjänster / Produkter

Många av de arbeten som vi utför är löpande tillverkning och service till våra stora kunder. Där det är allt från specialtillverkning av komplicerade skydd för maskiner i industrin, till bland annat Stora Enso och “enklare” tillverkning som till exempel pallställ åt IKEA.

Byggnadsplåt

tjanster1

Till Proffs

 • Byggnadsplåtslageri
 • Garnering arbeten vid tegeltak
 • Bandtäckning på välvda ytor
 • Enstyckstillverkning av plåtdetaljer
 • Reparationsarbeten
 • Snöskottning

taktäckning bandplåt
Till Konsument

 • Byggnadsplåtslageri
 • Bandtäckning av tak
 • Plåttäckning av vindskivor m.m.
 • Reparationsarbeten

Lättsmide

IMG_0996 klipp

Till proffs

 • Specialsvetsning av aluminium och rostfritt stål
 • Reparationsarbeten och nytillverkning
 • Takräcken, gångar, avbärare
 • Påkörningsskydd
 • Hissomfattningar

IMG_5047 klipp

Till konsument

 • Specialsvetsning av aluminium och rostfritt stål
 • Räcken utvändigt som invändigt.
 • Dekordetaljer i rostfritt
 • Specialinbyggningar av kåpor
 • Runda fönstersmygar