Nyheter

Vi plåtar Slottskajen.

2014/02/10

Vi gläds åt att ha fått förtroendet att få utföra plåtarbete i form av
garnering, vattenavledning och nischer på Vätterhem / Riksbyggens
två fastigheter som byggs vid Slottskajen i centrala Jönköping med
Blue Wall som byggentreprenör.