Miljö och Kvalitet

Vi miljöstyr våra entreprenader och serviceobjekt enligt rekommendationer från vår branschorganisation Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), i de fall där det ställs som krav.

Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet så att vi hushåller med resurser och begränsar den negativa miljöpåverkan.

Vi utbildar oss kontinuerligt inom vårt verksamhetsområde, exempel:
Heta arbeten
Liftkurser
Ställningskurs
ID 06
Bas P – Bas U
Snöskottningskurs
Arbetsmiljöplan

Vi har en ny miljöanpassad bilpark, aktiv källsortering och köper all vår plåt från miljöcertificerade företag.

Kvalitet/Miljöansvarig hos oss är, Stein Sandberg Tfn. 036-600 67
IMG_5292 klipp